Algemene voorwaarden van Boersma SchoenenArtikel 1 – Algemene Handelsvoorwaarden

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die gekocht zijn bij Boersma Schoenen Joure of Boersma Schoenen Grou.


Boersma Schoenen Grou                                    Boersma Schoenen Joure

Raadhuisstraat 5                                                    Midstraat 46

9001 AG Grou                                                         8501 AR Joure

0566-621380                                                          0513-416867

info@boersmaschoenen.nl                                 joure@boersmaschoenen.nl

  

Dinsdag        09.30 – 17.30 uur                           Maandag       13.30 – 17.30 uur

Woensdag    09.30 – 17.30 uur                           Dinsdag        09.30 – 17.30 uur

Donderdag   09.30 – 17.30 uur                           Woensdag    09.30 – 17.30 uur

Vrijdag           09.30 – 17.30 uur                           Donderdag   09.30 – 17.30 uur

Zaterdag        09.30 – 17.00 uur                              Vrijdag           09.30 – 21.00 uur   

                                                                                    Zaterdag        09.30 – 17.00 uurArtikel 2 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 3 – Prijzen / betaling

 1. De prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro´s en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop.
 2. Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, Boersma Schoenen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer)fouten in haar kassasysteem en voorraadprogramma.
 4. Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd. Boersma Schoenen behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 5. Betaling van artikelen van Boersma Schoenen kun je doen via Pinbetaling in de winkel. Ook accepteren wij creditcards. Bij creditcard accepteren wij Visa, MasterCard, Maestro en American Express. Boersma Schoenen is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten.
 6. In sommige gevallen kan om extra informatie worden gevraagd.Artikel 4 – Retourneren en service

 1. U hebt een zichttermijn van 8 dagen op de dag van aankoop van uw product. Wij raden u aan de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren.
 2. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als u gebruik maakt van het herroepingrecht, moet het product, in de originele verpakking aan Boersma Schoenen geretourneerd worden.
 3. Als een artikel zichtbaar is gebruikt, bijvoorbeeld door zolen waarop gelopen is, dan neemt Boersma Schoenen het artikel niet terug.
 4. Na ontvangst en controle van de retour, wordt het aankoopbedrag in de vorm van een tegoedbon aan u overhandigd.
 5. Artikelen die specifiek voor uw besteld zijn bij onze leveranciers en wij niet in onze collectie aanbieden kunnen niet retour worden genomen door Boersma Schoenen. Hiervoor geld een verplichte afname.
 6. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per email. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw klacht reageren uiterlijk binnen 24 uur op werkdagen.
 7. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. U kunt in dat geval uw aankoop binnen 14 dagen gratis retourneren. Neem hiervoor contact met ons op.
 8. De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.
 9. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is, ontvangt u een vervangend product of in overleg uw betaling terug.
 10. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn: slijtage van zolen en hakken; kale neuzen; kapotte ritsen; loslaten van studs en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn.


Artikel 5 – Algemene Garantie

Boersma Schoenen biedt garantie op aankopen. Deze periode gaat in vanaf de datum van aankoop. Een klacht wordt in behandeling genomen wanneer u de aankoop toont in de winkel of wanneer u foto’s van de klacht(en), een foto van het gehele paar schoenen en een foto van de onderkant van de schoen naar de winkel waar u het artikel gekocht heeft stuurt. Boersma Schoenen bepaalt of de garantie van toepassing is en stelt de wijze van reparatie en/ of verzending vast. Zodra de klacht is gegrond en u het te vervangen artikel verzendt, moet het zijn voorzien van een verpakking die transportschade voorkomt. Let op: u hebt het aankoopbewijs nodig om garantie op te vragen.


Onderstaande punten vallen niet onder de garantie:

 • Beschadigingen van buitenaf, die waarneembaar zijn op boven- en/of ondermateriaal

 • Beschadigingen van lakmaterialen, ritsen, en overige applicaties

 • Als de schoen niet in originele staat verkeerd, door bijvoorbeeld reparaties van de schoenmaker

 • Inwerking van vocht en hitte van buitenaf

 • Klachten als gevolg van overmatige transpiratie en afgeven van kleur

 • Beschadigingen door verkeerd gebruik van onderhoudsmiddelen

 • Uitgedroogd (leer)materiaal (door geen gebruik onderhoudsmiddelen)

 • (Stoffen) schoenen die in de wasmachine zijn gewassen
Artikel 6 – Privacyreglement

 1. Boersma Schoenen respecteert de privacy van alle fysieke klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Boersma Schoenen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Boersma Schoenen, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Boersma Schoenen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Als u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen is het mogelijk om u, na elke mailing die u ontvangt, uit te schrijven.
Artikel 7 – Wijzigingen / Bepalingen

 1. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boersma Schoenen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Boersma Schoenen gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 3. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet kan worden toegerekend aan Boersma Schoenen, omdat het niet aan ons te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Boersma Schoenen of bij haar toeleveranciers.